Thainethost.com: Web Hosting, domain name registration, dedicated service, co-location and data center services  
Affiliate program

     
Thainethost.com ผู้ให้บริการจดโดเมนเนมและเว็บโฮสติ้งชั้นนำของไทย ได้เปิดโครงการ Affiliate Program เพื่อสร้างรายได้ให้กับเว็บไซต์พันธมิตรจากการโฆษณาบริการของบริษัทฯ โดย Thainethost.com จะจ่ายค่าตอบแทน ให้กับ เว็บไซต์พันธมิตรที่โฆษณาบริการของ Thainethost.com แล้วมีผู้สนใจคลิ๊ก Banner และสมัครใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทฯ

สิทธิ์ประโยชน์ของการเข้าร่วม Affiliate Program ของ Thainethost
 • เจ้าของเว็บไซต์ที่สมัครเข้าร่วม Affiliate Program โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 • ท่านจะได้รับ password สำหรับเข้าระบบ ซึ่งประกอบด้วย Banner เพื่อนำไปติดในเว็บไซต์ สามารถตรวจสอบสถิติการคลิ๊กของ Banner ดูยอดรายได้ แบบ Real time
 • ยอดรายได้ คิดจากการที่ระบบส่งใบเสนอราคาให้ผู้สนใจ 0.75% และเมื่อมียืนยันการสั่งซื้อในขั้นสุดท้ายอีก 1.75% ไม่จำเป็นว่า Thainethost ต้องได้รับการชำระค่าบริการจริง โดยเราถือเป็นการจ่ายค่าตอบแทน ด้านการโฆษณาให้กับพันธมิตรของเรา ทั้งนี้หาก transaction นั้นมีการชำระเงิน ท่านจะได้รับ Commission เพิ่มอีก 7.5% ทันที
  (ต่างจากเว็บไซต์อื่นที่ต้องมีการชำระค่าบริการเท่านั้นจึงจะคิดยอดรายได้ให้)
 • การคิดรายได้จากการ Refer นั้น จะทำผ่านระบบ cookie ซึ่งจะจดจำผู้ refer เป็นเวลา 30 วัน
 • เว็บไซต์พันธมิตรสามารถรับส่วนลดบริการของบริษัทฯได้ในราคาพิเศษ

อัตราค่าตอบแทน
 1. ยอดรายได้ส่วนที่ 1 คิดจากการ การส่งใบเสนอราคาให้กับลูกค้า ท่านจะได้รับ Commission 0.75% ทันที
 2. ยอดรายได้ส่วนที่ 2 คิดจากการยืนยันการสั่งซื้อในขั้นสุดท้าย ท่านจะได้รับ Commission 1.75% ทันที (รวมกับยอดรายได้ส่วนที่ 1เนื่องจากเป็น transaction เดียวกัน เป็น 3%)
 3. ยอดรายได้ส่วนที่ 3 กรณีลูกค้าชำระค่าบริการจากใบสั่งซื้อ ท่านจะได้รับ Commission เพิ่มอีก 7% ของยอดขาย

การจ่ายค่าตอบแทน
 • รายได้จะจ่ายให้เจ้าของเว็บไซต์ เมือมีการแจ้งความจำนงต้องการรับเงินผ่านระบบ และมียอดรายได้เกินกว่า 1,000 บาท โดยจะจ่ายภายใน 7 วันนับจากวันที่แสดงความจำนง ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ยอดรายได้ส่วนที่ 2 จะต้องได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • Thainethost.com ขอสงวนสิทธิ์การหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • การคิดค่าตอบแทนจะคิดจากการสมัครใช้บริการใหม่เท่านั้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เว็บไซต์ทั่วไป โดยมีจำนวนผู้ชมมากกว่า 50 unique IP ต่อวัน หรือ มี page view มากกว่า 5,000 page view ต่อเดือน
 2. เป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาถูกต้องตามกฎหมายไทย ไม่ขัดต่อศีลธรรม ประเพณี สังคม การเมือง และวัฒนธรรมไทย
 3. เว็บไซต์มีการทำงานอย่างสม่ำเสมอ และมีการประขาสัมพันธ์หรือเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอนการสมัคร
 1. กรอกใบสมัครเข้ามาที่หน้า Sign up Affiliate Program
 2. หลังจากกดปุ่ม สมัคร แล้ว ระบบจะจัดส่ง Email เพื่อ Verify
 3. เมื่อ Verify Email แล้ว ระบบจะจัดส่ง Password เพื่อ Login เข้าระบบ
 4. ท่านสามารถรับ Banner code ตรวจสอบยอดรายได้ และแจ้งความจำนงรับเงินผ่านระบบได้แบบ Real time

การติดตั้ง Banner
 • เจ้าของเว็บไซต์ จะได้รับ Banner code เพื่อทำการติดตั้ง Banner ในเว็บไซต์ของท่าน โดยท่านสามารถเลือก Banner size ต่างๆ และติดตั้งในตำแหน่งใดๆ ในเว็บไซต์ได้อย่างอิสระ
 • การติดตั้ง Banner code สามารถทำได้เฉพาะ URL ที่สมัครไว้เท่านั้น (http://www.domain.com) โดยระบบจะทำการตรวจสอบ โดยระบบจะไม่คิดยอดรายได้ให้ หากท่านนำ Banner code ไปใช้ในเว็บไซต์อื่นที่มิได้ลงทะเบียนไว้

การยกเลิกและสิทธิ์ของบริษัทฯ
 • เจ้าของเว็บไซต์ สามารถยกเลิกการเข้าร่วมโปรแกรมได้ โดยการแจ้งผ่านทางอีเมล์ มาที่ affiliate@thainethost.com
 • Thainethost.com ขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และจำกัดการรับ ผู้เข้าร่วมโครงการตามความเหมาะสม และรวมทั้งการตัดสิทธิ์ หากพบการนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม
 • Thainethost.com ขอสงวนสิทธิ์ในการ แก้ไข เปลี่ยนแปลง Affiliate Program ตามสถานการณ์และความเหมาะสม
     
  ตย. Banner  


        
        
     
Sign up
     
  ***กรุณากรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษ  
Email :  *  
Website : http://www. *(เ่ช่น thainethost.com)
First Name : *  
Last Name : *  
Organization : *  
Address1 : *  
Address2 :  
City : *  
Province : *  
Country TH  
Zip Code : *  
Daytime Phone : +66 - 02 - *  
Evening Phone : +66 - 02 -  
Mobile : +66 - 08 -  
Fax : +66 - 02 -  
Bank account information (สำหรับรับเงินรายได้)
ชื่อธนาคาร : *  
ชื่อเจ้าของบัญชี : *  
เลขที่บัญชี : - - - *  
สาขา : *  
ประเภท : ออมทรัพย์    กระแสรายวัน  
   
  ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงของ Affiliate Program